Điện Biên: Tình trạng xâm hại rừng diễn biến phức tạp

ThienNhien.Net – Thống kê trong các tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 33 vụ phá rừng trái phép, với diện tích rừng bị phá trên 20 ha.

Tình trạng xâm hại rừng vẫn diễn biến phức tạp ở tỉnh Điện Biên. Cùng thời gian này, các địa phương trong tỉnh cũng để xảy ra 8 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 10 ha rừng, chủ yếu là rừng đầu nguồn, rừng tái sinh. Ngoài ra, việc người dân khai thác măng đắng, sâu chít, hạt dẻ…cũng ảnh hưởng không nhỏ tới công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

Trước thực trạng này, lực lượng kiểm lâm tỉnh Điện Biên đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm làm tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng, phấn đấu đến hết năm nay tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 41,84%.

Ông Phạm Văn Khiên, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết: “Chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền, xác định rõ diện tích đã quy hoạch để phát triển rừng và diện tích đã quy hoạch cho sản xuất đất nương, chỉ rõ cho người dân biết để không có những hành vi lấn chiếm đất rừng và phá hoại rừng để làm nương trái pháp luật. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện nay có một số vùng không có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đây là vấn đề khó khăn. Do vậy, Chi cục kiểm lâm đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh về bảo vệ và phát triển rừng xem xét các chính sách hỗ trợ cho những vùng không nằm trong các lưu vực được chi trả dịch vụ môi trường rừng với mức khoảng 200.000 đồng/1 ha khoán bảo vệ để làm tốt hơn công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương).