Đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị phá hủy do nhiều dự án mới

ThienNhien.Net – Việc xây dựng các dự án thủy điện, khai khoáng, giao thông, công nghiệp và phát triển đô thị… khiến cho diện tích rừng bị chuyển đổi liên tục tăng lên làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học .

Xây dựng các dự án thủy điện, giao thông... làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học (Nguồn internet)
Xây dựng các dự án thủy điện, giao thông… làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học (Nguồn internet)

Ngày 24-3, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp cùng Qũy hỗ trợ Châu Á, Đại sứ quán Anh tổ chức Hội thảo “Lồng ghép tiêu chí đa dạng sinh học trong đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam” nhằm chia sẻ kinh nghiệm đánh giá đa dạng sinh học đối với các dự án phát triển ở Việt Nam.

Việt Nam là một trong 16 nước có đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Hiện có 5 trong 25 loài linh trưởng nguy cơ trên thế giới có ở Việt Nam. Trong vòng 20 năm qua, nhiều loài thú lớn liên tục được phát hiện ở Việt Nam.

Theo bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên-Môi trường), đa dạng sinh học ở Việt Nam đóng góp lợi ích trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, chiểm từ 18 đến 21% GDP trong giai đoạn 2005-2012. Đồng thời, 80% lượng thủy sản khai thác được từ hệ sinh thái vùng biển ven bờ đã đáp ứng được gần 40% lượng protein cho người dân Việt Nam.

Tuy nhiên, đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị phá hủy do nhiều dự án phát triển được cấp phép đầu tư trước khi thực hiện đánh giá tác động môi trường. Việc xây dựng các dự án thủy điện, khai khoáng, giao thông, công nghiệp và phát triển đô thị… khiến cho diện tích rừng bị chuyển đổi liên tục tăng lên làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học.

“Bảo tồn sự đa dạng về sinh học, các cơ quan chức năng cần phải có sự sàng lọc khi cấp phép xây dựng các dự án. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải quyết định không cấp phép đầu tư khi dự án làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học”, bà Nhàn cho biết.

Bà Nhàn cho rằng, thời gian qua Bộ Tài Nguyên- Môi trường có hướng dẫn đánh giá tác động môi trường ở một số dự án như: Dự án sản xuất xi măng, dự án dệt nhuộm, dự án xử lý nước thải đô thị, dự án sán xuất giấy và bột giấy, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp… Tuy nhiên, những hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chưa yêu cầu rõ việc bảo vệ đa dạng sinh học tại những nơi các dự án được xây lên.