Điện Biên loại bỏ 11 dự án thủy điện vừa và nhỏ

ThienNhien.Net – Các công trình thủy điện này chiếm dụng nhiều đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường và hiệu quả thấp.

Tỉnh Điện Biên đã quyết định loại bỏ 11 dự án công trình thủy điện khỏi “Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ đến năm 2020”; đồng thời dừng, chất dứt chủ trương cho nghiên cứu khảo sát, lập dự án đầu tư thủy điện của 20 dự án.

Lý do loại khỏi quy hoạch là do các công trình này chiếm dụng nhiều đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường và hiệu quả thấp. Đây là những quyết định quyết liệt của tỉnh, nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng thủy điện vừa và nhỏ ồ ạt, hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường và cuộc sống của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Tưởng, giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên cho biết, quy hoạch thủy điện được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt. Ngay trong tháng 3, Sở Công Thương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Công Thương – Xây dựng đi kiểm tra chất lượng về đầu tư của các công trình thủy điện đang thi công. Đối với những dự án mà đã cấp giấy phép, oàn kiểm tra sẽ yêu cầu các chủ đầu tư sớm khởi công theo giấy phép đầu tư đã được cấp.