Quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững cảnh quan Trung Trường Sơn Việt Nam”.

Dự án do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Dự án nhằm tăng cường quản lý và duy trì tính toàn vẹn sinh thái của hệ thống khu bảo tồn và vùng xung quanh tại cảnh quan Trung Trường Sơn của Việt Nam; bảo đảm dịch vụ hệ sinh thái rừng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Trung Trường Sơn, đem lại lợi ích sinh kế cho cộng đồng địa phương góp phần tăng trưởng kinh tế khu vực.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Dự án gồm 2 hợp phần: 1- Tăng cường lập kế hoạch và quản lý đa dạng sinh học và rừng trong và xung quanh khu bảo tồn tại cảnh quan Trung Trường Sơn; 2- Các biện pháp bảo tồn cảnh quan ở cấp cộng đồng tại các khu bảo tồn và vùng xung quanh khu bảo tồn nhằm cung cấp tài chính bền vững và giảm phát thải khí nhà kính.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản. Các địa phương tham gia thực hiện Dự án gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam. Thời gian thực hiện Dự án dự kiến từ năm 2015 đến năm 2018.

Kinh phí thực hiện Dự án là 4.544.954 USD, trong đó vốn ODA do GEF tài trợ không hoàn lại thông qua ADB là 3.794.954 USD; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 750.000 USD (của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 100.000 USD, của Quảng Trị: 230.100 USD, của Thừa Thiên – Huế: 189.800 USD, của Quảng Nam: 230.100 USD).