Xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 371 hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015.

ạp xe hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Đạp xe hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Theo đó, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Môi trường phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, gồm: bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng; báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng Giải thưởng có xác nhận của Bộ quản lý ngành hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường; các tài liệu, hình ảnh chứng minh về thành tích; ảnh của cá nhân, biểu tượng của tổ chức. Đối với tổ chức là doanh nghiệp phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; báo cáo kết quả quan trắc môi trường hàng năm.

Để việc xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015 đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chính xác và kịp thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tuyên truyền rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong và ngoài nước về Giải thưởng này, được quy định tại Thông tư số 12/2010 ngày 28/7/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, lồng ghép tuyên truyền về Giải thưởng với các sự kiện môi trường khác như: Ngày Đất ngập nước thế gới; Giờ Trái đất; Tuần lễ Nước sạch và Vệ sinh môi trường; Ngày Đa dạng sinh học; Ngày Môi trường thế giới…

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ vào ngày 20/4/2015 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường, số 556 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội. Tổ chức, cá nhân, cộng đồng đoạt Giải thưởng sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được mời đến nhận Giải thưởng. Cơ quan thường trực Giải thưởng không thông báo kết quả đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng không đoạt Giải thưởng.

Lễ trao giải được tổ chức vào dịp Ngày Môi trường thế giới (5/6/2015). Ban tổ chức sẽ gửi giấy mời nhận giải thưởng tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đạt giải và đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường: http://www.vea.gov.vn.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam là giải thưởng chính thức duy nhất của Bộ Tải nguyên và môi trường được tổ chức xét chọn và trao tặng từ năm 2001, nhằm động viên, khuyến khích và ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường của các tập thể, cá nhân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xét tặng hàng trăm tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.