Diện tích rừng tự nhiên ở Đắk Lắk giảm hơn 74.000ha trong 10 năm

ThienNhien.Net – Ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, cho biết kiểm kê rừng cho thấy hiện rừng tự nhiên ở Đắk Lắk còn trên 476.320ha.

Như vậy, hơn 10 năm qua, diện tích rừng tự nhiên của tỉnh đã giảm gần 74.170ha. Nhiều địa phương như Cư Kuin, Krông Búk, Buôn Hồ hiện không còn diện tích rừng tự nhiên.

Một cây gỗ quý bị lâm tặc triệt phá (Ảnh minh họa: TTXVN)
Một cây gỗ quý bị lâm tặc triệt phá (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngoài việc chuyển đổi trên 24.000ha rừng, đất lâm nghiệp sang trồng cao su, xây dựng thủy điện và các mục đích phi nông nghiệp khác (xây dựng, giao thông, thủy lợi), phần lớn diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp do đồng bào các dân tộc di dân ngoài kế hoạch đã chặt phá, lấn chiếm trái phép, hình thành các khu dân cư, khu sản xuất tự phát. Trong khi đó, nhiều chủ rừng thiếu sự phối hợp để bảo vệ rừng, không kiểm tra, kiểm soát toàn bộ lâm phần quản lý.

Một số địa phương, chủ rừng bao che, làm ngơ để lâm tặc, người dân khai thác tài nguyên rừng, lấn chiếm đất rừng.

Bên cạnh đó, vai trò quản lý nhà nước về rừng của cấp xã, huyện tại một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ. Các địa phương thiếu đầu tư trong công tác quản lý bảo vệ rừng, coi đây là nhiệm vụ của ngành nông nghiệp, của chủ rừng.

Vì vậy, việc tuyên truyền văn bản của Đảng, Nhà nước về rừng chưa chú trọng. Ở những vùng trọng điểm phá rừng, lấn chiếm đất rừng nghiêm trọng như Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, chính quyền địa phương thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, xử lý còn lúng túng, nhất là chưa có biện pháp ngăn chặn từ gốc, gây hậu quả kéo dài.

Hiện tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện thống kê, rà soát diện tích rừng bị phá, lấn chiếm. Theo đó, địa phương lập kế hoạch phá bỏ hoa màu, lán trại, trồng lại rừng đối với diện tích bị phá, lấn chiếm; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xâm phạm đất rừng đặc biệt xử lý các đối tượng cầm đầu, xúi giục người dân phá rừng.

Địa phương đã mở các đợt kiểm tra truy quét lâm tặc, những tụ điểm phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, chế biến, mua bán, sử dụng, vận chuyển lâm sản trái phép. Đồng thời, Đắk Lắk quy trách nhiệm cá nhân của chủ rừng, địa phương có rừng.

Ngoài việc từng bước đưa đồng bào các dân tộc di cư đến ngoài kế hoạch vào sinh sống, sản xuất ở các điểm quy hoạch, tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo vệ rừng giữa các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, chủ rừng nhằm ngăn chặn, xử lý việc xâm hại rừng, đất lâm nghiệp có hiệu quả.