Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Đắk Nông

ThienNhien.Net – Ngày 16/10, Thanh tra Chính phủ cho biết, đã ban hành Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2004-2011. Qua thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng và một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 thiếu đồng bộ, nhiều dự án, công trình sử dụng đất không đúng hoặc sai quy hoạch, việc tổ chức quy hoạch ba loại rừng không đạt yêu cầu, mang nặng tính đối phó và không hiệu quả. Công tác quản lý, sử dụng đất bị buông lỏng trong thời gian dài dẫn đến nhiều ha rừng bị phá. UBND tỉnh giao đất, giao rừng cho năm doanh nghiệp nhưng không có quyết định, không có hợp đồng, không có dự án; đồng thời giao đất, giao rừng cho 39 doanh nghiệp tư nhân thực hiện 40 dự án trồng cao-su không thông qua đấu giá và được ưu đãi về thuế, gây thất thu cho Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng đất và quản lý bảo vệ rừng của các huyện, thị xã sau khi nhận bàn giao từ các nông, lâm trường còn nhiều sơ hở, yếu kém. Việc tận thu gỗ, tài nguyên rừng khi giao đất, giao rừng để triển khai các dự án còn nhiều bất cập, dẫn đến một lượng lớn gỗ và tài nguyên rừng bị thất thoát. Nhiều dự án thu hồi đất của người dân đang sinh sống, làm ăn ổn định, nhưng không có phương án tái định cư, không bảo đảm các điều kiện an sinh xã hội, dẫn đến khiếu kiện.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, để xảy ra những sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Nông nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Rà soát lại các dự án được thuê đất, giao đất rừng, từ đó thu hồi phần diện tích đất đã giao sai quy định của Nhà nước. Thu hồi các quyết định giao đất, giao rừng sai quy định. Thu hồi toàn bộ diện tích đất và tài sản trị giá hơn mười tỷ đồng của Nhà nước do Ban quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray-sáp quản lý mà UBND tỉnh đã tạm giao sai quy định, đồng thời thu hồi số tiền gần 25 tỷ đồng tiền thuê đất của bốn đơn vị khác.