28/10: Bộ TN&MT sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp

ThienNhien.Net – Nhằm giải đáp những thắc mắc của nhân dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ngày 28/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian vừa qua, nhiều chính sách mới thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đã được ban hành và triển khai thực hiện như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước, Luật khoáng sản,…thu hút được sự quan tâm của nhân dân và doanh nghiệp. Để tiếp tục giải đáp, tháo gỡ những vướng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, đặc biệt là các quy định mới ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp đợt 2 năm 2014 với chủ đề “Giao lưu trực tuyến về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”, với sự tham gia của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường trên cả nước.

Thông qua các đợt giao lưu trực tuyến, Bộ TN&MT đã phần nào giải đáp, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp, được dư luận đánh giá cao, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đời sống.

Đây là lần thứ 15 Bộ TN&MT tổ chức giao lưu trực tuyến để giải đáp những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp. Tại buổi đối thoại lần trước, đã có gần 80% câu hỏi liên quan đến các vấn đề về đất đai, như quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, đền bù, giải tỏa… Hơn 20% câu hỏi còn lại bày tỏ mối quan tâm về quản lý, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT…

Để đợt giao lưu trực tuyến đạt kết quả tốt, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và doanh nghiệp, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phương tiện, thiết bị, kỹ thuật cần thiết để phục vụ buổi giao lưu trực tuyến; thực hiện việc tiếp nhận và trả lời câu hỏi của nhân dân và doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 năm 2014, cụ thể: Đối với các đơn vị thuộc Bộ qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn; đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường qua hệ thống do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đến và qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ interne thttp://têntỉnh.monre.gov.vn; Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm chuẩn bị tốt các điều kiện nhân lực, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật cần thiết, phối hợp các cơ quan có liên quan đảm bảo đường truyền internet thông suốt trong quá trình giao lưu trực tuyến tại Trụ sở Bộ; Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo Bộ trưởng kết quả trong suốt quá trình giao lưu trực tuyến….

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Bộ để xử lý kịp thời. Liên hệ số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật và nội dung giao lưu qua tổng đài Bộ Tài nguyên và Môi trường: 04.37956868 số máy lẻ 1010, 1005; thư điện tử: gltt@monre.gov.vn  và  phongtonghop@monre.gov.vn.