Hoàn thành xử lý hai cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Theo Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để hai cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là bãi rác An Vũ, thành phố Hưng Yên và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Bốn cơ sở làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gồm: tái chế nhựa Minh Khai, thuộc da Liêu Xá, tái chế chì Chỉ Đạo, chế biến bột dong giềng Tứ Dân đang xử lý và đã giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, ngày 22-4-2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tỉnh Hưng Yên có 6 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý; bãi rác An Vũ, thành phố Hưng Yên, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên và bốn làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, thuộc da Liêu Xá, tái chế chì Chỉ Đạo, chế biến bột dong giềng Tứ Dân.