Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Quảng Bình

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Quảng Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 57,97 ha đất trồng lúa và 49,8 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 38 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006