Xử lý tài sản và vốn chuyển nhượng 2 dự án thủy điện

ThienNhien.Net – Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng về việc cho phép Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) chuyển nhượng tài sản đã đầu tư 2 dự án Nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 và Đăk Mi 4C cho Công ty cổ phần thủy điện Đăk Mi.

Thủy điện Đắc Mi 4 (Ảnh: nld.com.vn)
Thủy điện Đắc Mi 4 (Ảnh: nld.com.vn)

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản trên của Tổng công ty IDICO, đảm bảo các nguyên tắc: Tổng công ty IDICO bảo toàn và thu hồi vốn đầu tư vào các dự án; việc chuyển nhượng thực hiện sau khi Tổng công ty IDICO kiểm toán, quyết toán các dự án theo quy định. Đối với việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ đối với các hợp đồng vay vốn ngân hàng thương mại của Tổng công ty IDICO đầu tư vào 2 dự án trên phải được các ngân hàng cho vay chấp thuận và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty IDICO thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá tài sản chuyển nhượng của dự án; thực hiện các nghĩa vụ thuế, thu khác liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan phê duyệt, quyết định giá chuyển nhượng tài sản theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng; chỉ đạo, giám sát Tổng công ty IDICO triển khai thực hiện Phương án chuyển nhượng tài sản, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.