Hà Nội: “Cấm cửa” KCN chưa có hệ thống nước thải tập trung

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6142/UBND-CT quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống nước thải tập trung.

Các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Hà Nội phải có hệ thống nước thải tập trung mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư (Ảnh: BizLIVE)
Các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Hà Nội phải có hệ thống nước thải tập trung mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư (Ảnh: BizLIVE)

Trước đó, UBND Hà Nội nhận được Công văn số 5733/VP-KTN của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống nước thải tập trung.

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng, đề xuất triển khai việc thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, phối hợp với Sở công thương trong việc cấm, hạn chế cấp giấy chứng nhận đầu tư tại các cụm công nghiệp chưa có hệ thống nước thải tập trung trên địa bàn.

Đồng thời, giao Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất chỉ đạo chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp khẩn trương hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung và đấu nối xử lý nước thải với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cấm và hạn chế cấp giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp chưa có hệ thống nước thải tập trung.

Giao Sở công thương chỉ đạo đầu tư các cụm công nghiệp khẩn trương xây dựng các khu nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp công an thành phố và các sở, ngành liên quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã nơi có khu công nghiệp và cụm công nghiệp tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường song song với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường địa phương.