Tăng cường công tác xử lý sạt lở, đảm bảo an toàn đê biển

ThienNhien.Net – Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những năm qua, tình hình xói lở bờ biển đã và đang diễn biến phức tạp, có xu thế ngày càng gia tăng cả về quy mô và phạm vi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hệ thống đê biển, các công trình và hệ sinh thái ven biển. Đặc biệt, đối với các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long.

Mặc dù, công tác xử lý xói lở đã được các địa phương chủ động thực hiện và bước đầu mang lại hiệu quả trong việc hạn chế xói lở, gây bồi; tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn nhiều tồn tại cả về áp dụng giải pháp kỹ thuật, cũng như lựa chọn sử dụng vật liệu xây dựng, tác động tiêu cực đến hiệu quả đầu tư và ổn định công trình.

Đoạn đê biển Vàm Rầy (Kiên Giang)bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)
Đoạn đê biển Vàm Rầy (Kiên Giang)bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương và cơ quan ban ngành tăng cường công tác xử lý sạt lở bờ biển để khắc phục các tồn tại trong việc xử lý xói lở thời gian qua, đảm vảo an toàn hệ thống đê biển và các khu dân cư, cơ sở hạ tầng ven biển.

Đối với các cơ quan nghiên cứu khoa học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu, các đơn vị này tập trung nghiên cứu, đánh giá tình hình xói lở bờ biển, bổ sung hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật phòng chống xói lở, gây bồi, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên từng vùng.

Đặc biệt, các địa phương cần chú trọng sử dụng vật liệu tại cơ sở và trồng cây chắn sóng ven biển, làm cơ sở cho việc xây dựng công trình giảm sóng, gây bồi phù hợp mang lại hiệu quả cao.

Mặt khác, ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long cũng tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khoa học, đơn vị tư vấn kiểm tra tình hình xói lở bờ biển trên địa bàn đồng thời tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm đối với việc thiết kế, thi công và quản lý các công trình phòng chống xói lở, gây bồi.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng yêu cầu các địa phương cần xử lý ngay đối với những khu vực đang có diễn biến xói lở đất và đề nghị tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực và tư cách pháp nhân nghiên cứu, tính toán cụ thể quy mô, tính chất và xu thế xói lở, đề xuất giải pháp xử lý.

Mặt khác, các địa phương cần lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các chuyên gia, nhà quản lý, trên cơ sở đó hoàn thiện giải pháp đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên trong khu vực, ổn định công trình và phát huy hiệu quả đầu tư. Trong trường hợp phải áp dụng giải pháp kỹ thuật phức tạp, các địa phương cần trình xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước khi phê duyệt dự án,” Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nêu rõ.