Thủ tướng yêu cầu tái cơ cấu ngành điện, than để giảm giá thành

ThienNhien.Net – Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi gặp mặt với lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ về những bước chuẩn bị, ứng phó với hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2016 diễn ra tối 13-12.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty ngành công thương, nhất là ngành điện và than, phải đẩy mạnh hơn nữa tái cơ cấu để kinh doanh hiệu quả, năng suất cao hơn, từ đó nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Trong tái cơ cấu phải thực hiện cổ phần hóa, tạo ra đa sở hữu để tạo năng lực quản trị mới, đi cùng với đổi mới công nghệ để hạ giá thành và nâng cao năng suất lao động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh các tập đoàn, tổng công ty thuộc ngành công thương đã có những đóng góp hết sức tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Năm nay, nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 6,55% và bình quân năm năm là 6%, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít nước có tăng trưởng cao nhất thế giới theo như đánh giá của Ngân hàng Thế giới.

Thủ tướng cho rằng bước vào năm 2016, các tập đoàn, tổng công ty ngành công thương nói riêng cũng như doanh nghiệp cả nước nói chung phải phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn và tăng trưởng cao hơn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Công Thương phải có đóng góp quan trọng vào việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia và hoàn thiện thể chế. “Bộ phải tập trung rà soát thể chế, cơ chế, chính sách thuộc phạm vi của Bộ Công Thương để có những điều chỉnh cần thiết nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh đó, Bộ cũng phải rà soát điều chỉnh chiến lược và quy hoạch trong điều kiện kinh tế thị trường, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Công Thương” – người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương hết sức quan tâm phát triển thị trường trong nước, đi đôi với việc tận dụng tối đa việc giảm thuế của các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường xuất khẩu.