Hỗ trợ vốn để sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước thủy lợi

ThienNhien.Net – Tại Thông báo 260/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ đồng ý ứng trước 426 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương trong kế hoạch năm 2015 để hoàn thành các dự án, công trình sửa chữa hồ chứa nước thủy lợi đang thực hiện dở dang của các địa phương đã được hỗ trợ vốn từ năm 2013 nhưng còn thiếu vốn.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tạm ứng ngay cho các địa phương để triển khai thực hiện các dự án trước mùa mưa bão sắp tới; Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 để hoàn trả số vốn ứng trên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý an toàn hồ, đập, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc quản lý, điều hành nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các công trình.

Riêng đối với các hồ, đập yếu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hồ chứa tập trung chỉ đạo cơ quan chưa năng tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện phương án tích nước phù hợp, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính rà soát lại các công trình hồ chứa nước thủy lợi hiện có, cần phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng; xác định rõ danh mục công trình, tổng mức đầu tư, tỷ lệ nguồn vốn thực hiện giữa địa phương và trung ương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 này để có căn cứ cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2015, làm cơ sở cho các địa phương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu để có thể triển khai sửa chữa, nâng cấp các công trình ngay từ đầu mùa khô năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản phê bình các địa phương đã để xảy ra sai sót trong quản lý và sử dụng không đúng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ chứa nước thủy lợi năm 2013. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu hồi toàn bộ về ngân sách trung ương đối với số vốn các địa phương đã bố trí sai quy định.