Đưa khu vực bảo vệ hồ chứa nước huyện Đông Triều ra khỏi vùng cấm hoạt động khoáng sản

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc đưa khu vực bảo vệ các hồ chứa nước phía Đông huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ra khỏi vùng cấm hoạt động khoáng sản than.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện phương án đảm bảo nguồn nước, lập tiến độ xây dựng các hạng mục công trình thay thế, giám sát kế hoạch khai thác mỏ phù hợp với Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo nguồn nước phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân trong vùng, bảo đảm an toàn cho các công trình hồ chứa nước thủy lợi, tiêu thoát nước trong mùa mưa, lũ.