Rà soát, quản lý đầu tư xây dựng các dự án thủy điện tại Thừa Thiên – Huế

ThienNhien.Net – Chiều 17/6, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, các nội dung sẽ triển khai thực hiện gồm: tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện, tăng cường quản lý đầu tư xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn, đặc biệt là thủy điện nhỏ; rà soát, thực hiện việc cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập, khu vực lòng hồ, hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định.

UBND huyện A Lưới đã tiến hành kiểm tra việc quản lý an toàn đập và chất lượng công trình tại thủy điện A Roàng (Ảnh: cpc.vn)
UBND huyện A Lưới đã tiến hành kiểm tra việc quản lý an toàn đập và chất lượng công trình tại thủy điện A Roàng (Ảnh: cpc.vn)

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, công trình thủy điện trên địa bàn; rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng để đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định về bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư.

Về phòng chống lụt bão, ứng phó các sự cố thiên tai: chỉ đạo xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; phổ biến quy hoạch và tăng cường công tác phòng chống lũ, lụt, rà soát việc đầu tư xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình giao thông và khu dân cư gây ảnh hưởng tới việc tiêu thoát lũ.

Về bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng: tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; thực hiện việc chi trả phí dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế theo đúng quy định hiện hành; chỉ đạo hoàn thành phương án, bố trí đất trồng lại rừng và đảm bảo diện tích trồng rừng thay thế.