Tìm ra 2 loài cóc đốm mới ở Việt Nam

Các nhà khoa học Nga vừa công bố hai loài cóc đốm mới là cóc đốm tre (kalophrynus cryptophonus) và cóc đốm Hòn Bà (kalophrynus honbaensis) đang sinh sống tại Việt Nam.

Cóc đốm tre
Cóc đốm tre

Cóc đốm tre (Kalophrynus cryptophonus), tên loài được đặt theo một danh từ xuất phát từ tiếng Hy Lạp, cấu thành từ các thành tố “cryptos” có nghĩa là “ẩn”, “bí ẩn” và “phonus” có nghĩa là “tiếng kêu”.

Trong một đợt nghiên cứu ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, nhà nghiên cứu người Nga đã phát hiện tiếng kêu rất lạ của một loài ếch. Khi xác định vị trí tiếng kêu và phải mất hai tuần sau các nhà nghiên cứu mới bắt được loài này trong một chiếc ống tre ở độ cao 800m so với mực nước biển.

Cóc đốm Hòn Bà (Kalophrynus honbaensis) với tên được đặt theo địa danh khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà thuộc tỉnh Khánh Hòa. Loài này được phát hiện ở các khu rừng có độ cao 1.500m so với mực nước biển.

Việc phát hiện hai loài cóc đốm mới ở Việt Nam đã làm gia tăng số lượng loài thuộc giống Kalophrynus lên ba loài, chứng tỏ Việt Nam là quốc gia có đa dạng sinh học cao trong khu vực.