Động đất 2,2 độ Richter tại Thủy điện Sông Tranh 2

ThienNhien.Net – Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, lúc 3 giờ 57 phút ngày 28-5, tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã xảy ra một trận động đất với cường độ 2,2 độ richter.

Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,280 độ vĩ bắc; 108,134 độ kinh đông; độ sâu chấn tiêu của trận động đất ở vào khoảng 6,5 km. Tâm chấn của trận động đất này nằm sát đới đứt gãy Hưng Nhượng, gần khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My).

Rất may, trận động đất này có cường độ nhỏ, không gây thiệt hại gì về nhà ở và tài sản của người dân địa phương.