Tháng 6, thanh tra lĩnh vực tài nguyên môi trường

ThienNhien.Net — Theo Bộ TN&MT, trong tháng 6, Bộ sẽ tiếp tục tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới của các tổ chức kinh tế.

Cùng với đó, Bộ sẽ thanh tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các dự án đã được hỗ trợ kinh phí xử lý triệt để theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các cơ sở và cụm công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông Cầu và Nhuệ – Đáy.

Đồng thời, Bộ thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động thăm dò và khai thác nước khoáng tại một số tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung; kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.