Quảng Trị loại khỏi quy hoạch 3 dự án thủy điện nhỏ

ThienNhien.Net – Ngày 27/2, UBND tỉnh Quảng Trị cũng các cơ quan liên quan đã họp rà soát các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn.

Theo Sở Công Thương, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 18 dự án thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất 103,9 MW được phê duyệt. Qua xem xét hiệu quả của các dự án và được sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, tỉnh đã tổ chức rà soát và quyết định đưa ra khỏi quy hoạch 3 dự án thủy điện là A Chò, Sê Băng Hiên và Bến Hải do các dự án này ảnh hưởng đến rừng phòng hộ và chiếm nhiều diện tích đất sản xuất.

Đập thủy điện Rào Quán, Quảng Trị (Ảnh: quangtri.gov.vn)
Đập thủy điện Rào Quán, Quảng Trị (Ảnh: quangtri.gov.vn)

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh còn lại 15 dự án thủy điện nhỏ còn nằm trong quy hoạch. Trong đó có 4 dự án đi vào hoạt động với tổng công suất 35,4MW gồm dự án Hạ Rào Quán: 6,4MW (Tân Hợp-Hướng Hóa) do Công ty CP Sông Cầu làm chủ đầu tư; dự án thủy điện La La: 3MW (Tân Lập – Hướng Hóa) do Công ty CP Năng lượng Mai Linh làm chủ đầu tư; dự án thủy điện Đakrông 2: 18MW (Đakrông) do Công ty CP Thủy điện Trường Sơn làm chủ đầu tư và dự án thủy điện Đakrông 3: 8MW (Đakrông) do Công ty CP Thủy điện Trường Sơn làm chủ đầu tư.

Có 4 dự án đang triển khai xây dựng với tổng công suất 45,5MW gồm các dự án: Đakrông 1 (12MW); Đakrông 4: 21MW; Khe Nghi: 8MW và Khe Giông: 4,5MW.

Đối vói 6 dự án quy mô nhỏ, tổng công suất 10MW gồm: Pa Ngày: 1,6MW; Giang Thoan: 1MW; Rào Vịnh: 0,8MW; Sê Pa Ling: 2,6MW; Ra Lây: 2MW và Khe Chàm 2MW suất đầu tư cao, hiệu quả kinh tế thấp và chưa có chủ đầu tư, các ngành đề xuất cần phải xem xét rà soát, có phương án đưa khỏi quy hoạch trình Bộ Công Thương phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng thống nhất đưa Dự án thủy điện Sông Nhùng chuyển mục đích sang cấp nước cho Khu Đông Nam Quảng Trị ddồng thời giao Sở Công thương xem xét bổ sung dự án thủy điện Bản Mới trình UBND tỉnh xem xét đưa vào quy hoạch thủy điện nhỏ ở Quảng Trị.