Năm 2021 sẽ ban hành chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng

Trả lời kiến nghị của cử tri về tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật xanh, phía Bộ Xây dựng cho biết trong năm 2021 sẽ ban hành hướng dẫn chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng và công trình xanh.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết trong năm 2021 cơ quan này sẽ ban hành hướng dẫn chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng và công trình xanh.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện – Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến, với nội dung: “Đề nghị ban hành bộ tiêu chí đánh giá, đo lường tăng trưởng xanh và các định mức, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật xanh; sớm hoàn thiện khung chính sách tài chính tăng trưởng xanh.”

Trả lời nội dung kiến nghị trên, phía Bộ Xây dựng cho rằng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 và ban hành theo thẩm quyền quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, ban hành theo Thông tư số 01/2018/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá-công nhận khu đô thị xanh và các chính sách thúc đẩy phát triển các khu đô thị xanh ở Việt Nam, dự kiến sẽ ban hành vào cuối năm 2022.

Về ý thứ hai của câu hỏi “đề nghị ban hành định mức, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật xanh,” đại diện Bộ Xây dựng cho biết Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 11/5/2017 và Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 của Bộ Xây dựng.

Trong đó, Kế hoạch đã và sẽ nghiên cứu xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật phát triển công trình xanh, công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình (y tế, giáo dục, trụ sở làm việc, trung tâm thương mại) theo tiêu chí công trình xanh.

“Dự kiến, trong năm 2021, Bộ Xây dựng sẽ ban hành hướng dẫn chứng nhận công trình hiệu quả năng lượng và công trình xanh,” đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Liên quan đến đề nghị hoàn thiện khung chính sách tài chính tăng trưởng xanh, phía Bộ Xây dựng cho rằng việc xây dựng và ban hành khung chính sách tài chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, Nghị quyết số 01/2021/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2021.

Trong nội dung Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030 sẽ xác định các nhiệm vụ trọng tâm và tài chính để thực hiện chiến lược.

Đối với các hoạt động của ngành xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 11/5/2017; Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, giai đoạn 2020 – 2030 tại Quyết định số 967/QĐ-BXD ngày 24/7/2020.

Hiện nay, Bộ Xây dựng cũng đang rà soát, cập nhật Kế hoạch hành động của ngành xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện theo các giai đoạn đối với các lĩnh vực của ngành từ công tác quy hoạch, xây dựng, gồm: phát triển đô thị xanh, hạ tầng kỹ thuật đô thị xanh, công trình xanh, sản xuất vật liệu xây dựng xanh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Theo dự kiến, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trên được cấp từ nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế, khoa học công nghệ, chương trình mục tiêu, nguồn vốn ODA và ngân sách địa phương…