Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Lào Cai

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Lào Cai quyết định chuyển mục đích sử dụng 1.504.316 m2 đất trồng lúa và 653.008 m2 đất rừng phòng hộ để thực hiện 103 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 và số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ.