Xử lý 35 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Ngày 9-1, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 35 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; đáng chú ý là các cơ sở tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và kho vật tư nông nghiệp cũ nằm rải rác ở nhiều huyện Vĩnh Lộc, Nông Cống, Thiệu Hóa, Tĩnh Gia, Nga Sơn và Thọ Xuân.

Quyết định cũng yêu cầu Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xây dựng phương án xử lý, khắc phục; đồng thời thẩm định và trình duyệt theo quy định.