Đàm phán với IFAD Hiệp định tài trợ về thích ứng biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ cho phép đàm phán với Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) Hiệp định tài trợ và các văn kiện phát lý liên quan Dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre và Trà Vinh”.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định thành lập Đoàn liên ngành để đàm phán với IFAD về Hiệp định tài trợ. Đại diện của Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đàm phán.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán với IFAD.

Dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre” được thực hiện từ năm 2014 đến 2020. UBND tỉnh Bến Tre là cơ quan chủ quản dự án. Dự án được thực hiện tại 30 xã của 8 huyện (Bình Đại, Thạnh Phú, Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, và Chợ Lách) của tỉnh Bến Tre. Hạn mức vốn của Dự án là 24,66 triệu USD, trong đó vốn ODA 17 triệu USD (vốn vay ưu đãi của IFAD là 11 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của IFAD là 6 triệu USD); vốn đối ứng: 7,66 triệu USD (Chính phủ Việt Nam đóng góp 3,78 triệu USD, các bên hưởng lợi đóng góp 3,88 triệu USD).

Dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh” được thực hiện từ năm 2014 đến 2020 do UBND tỉnh Trà Vinh là cơ quan chủ quản. Dự án được thực hiện tại 30 xã của 7 huyện (Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Duyên Hải và Càng Long) của tỉnh Trà Vinh. Hạn mức vốn của Dự án là 24,672 triệu USD, trong đó, vốn ODA 17 triệu USD (vốn vay ưu đãi của IFAD là 11 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của IFAD là 6 triệu USD); vốn đối ứng: 7,672 triệu USD (Chính phủ Việt Nam đóng góp 3,788 triệu USD, các bên hưởng lợi đóng góp 3,884 triệu USD).