Đánh giá nhanh tính tổn thương sinh kế dựa vào hệ sinh thái

ThienNhien.Net – Đây là tiêu đề Hội thảo tập huấn dự kiến được tổ chức tại Đại học Cần Thơ vào ngày 03/12/2013 .

Hội thảo do Dự án “Tăng cường năng lực cho sinh viên dân tộc Khmer tại Đại học Cần Thơ” chủ trì nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn nguyên do của việc bà con Khmer phải di cư sang các tỉnh khác để tìm việc làm trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, đồng thời giúp các bạn thực hiện đánh giá nhanh tính dễ bị tổn thương sinh kế dựa vào hệ sinh thái.

Cánh đồng lúa bị sập tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ hồi tháng 5/2013 (Ảnh: Lý Quốc Đẳng)
Cánh đồng lúa bị sập tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ hồi tháng 5/2013 (Ảnh: Lý Quốc Đẳng)

Dự án “Tăng cường năng lực cho sinh viên dân tộc Khmer tại Đại học Cần Thơ” do nhóm sinh viên Đại học Cần Thơ xây dựng, được tài trợ bởi Tổ chức Challenge to Change và được hỗ trợ thực hiện bởi Văn Phòng Công tác biến đổi khí hậu TP. Cần Thơ và Thành Đoàn TP. Cần Thơ.

Đến nay, Dự án đã tổ chức được hai hội thảo tập huấn, một chuyến đi thực tế và đã huy động được 120 lượt sinh viên tham gia, thực hiện năm nghiên cứu nhỏ về biến đổi khí hậu và hướng dẫn 15 sinh viên nghiên cứu khoa học.