Đồng Nai kiểm tra hồ chứa, dự án thủy điện không hiệu quả

ThienNhien.Net – Ngày 26/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa tiến hành rà soát, đánh giá quy hoạch các hồ chứa và dự án thủy điện chưa triển khai xây dựng, đặc biệt là 5 dự án thủy điện dự kiến triển khai trên địa bàn… để loại bỏ các dự án có hiệu quả thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ thị các đơn vị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý đảm bảo an toàn các hồ chứa hiện có trên địa bàn tỉnh.

Thủy điện Đồng Nai (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Thủy điện Đồng Nai (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN) 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 15 hồ chứa nước thủy lợi, 1 hồ thủy điện (Trị An) đang hoạt động. Các hồ chứa này đã và đang phát huy hiệu quả, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn nhưng đa số các hồ đều được xây dựng từ 25-35 năm trước như Trị An, Sông Mây, Đa Tôn, Bà Hào, Suối Vọng, Bà Long, Suối Tre, Suối Đôi 3…

Một số hạng mục công trình đầu mối đã bị hư hỏng, cống nước bị rò rỉ, tràn, xói lở… Kết quả khảo sát cho thấy một số tài liệu tính toán, thiết kế trước đây, còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan hơn… dẫn đến khả năng tích nước, điều tiết xả lũ không đáp ứng với điều kiện mưa lũ hiện nay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, sự cố hồ chứa.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhận định thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước của các sở, ban ngành, địa phương có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn lúng túng, bị động, chưa kiên quyết xử lý; các chủ đập không thực hiện đầy đủ quy định của Nhà nước về quản lý an toàn đập.

Bên cạnh đó, một số đơn vị quản lý hồ chứa nước chưa chủ động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý an toàn đập như chưa thực hiện kiểm định an toàn đập; chưa tính toán, kiểm tra dòng chảy lũ, khả năng xả lũ; chưa xây dựng phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn đập; chưa quan trắc, theo dõi, báo cáo số liệu lượng mưa, mực nước hồ theo quy định…

Đồng thời, việc duy tu, sửa chữa các hạng mục của hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp chưa được các chủ đập thực hiện, dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố ngày càng cao.

Trước thực trế trên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan và các địa phương tổ chức kiểm tra việc lập, trình thẩm định phê duyệt; kiểm định an toàn đập, phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập hồ chứa.

Chủ tịch tỉnh cũng giao các đơn vị này phối hợp với các ban ngành và chủ đập lập danh mục các hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn, tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý…

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tỉnh đề xuất bố trí nguồn vốn để thực hiện sửa chữa những hồ chứa bị hư hỏng xuống cấp… ngay trong mùa khô này; giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa tăng cường hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn hồ chứa trên địa bàn; phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng xử lý kiên quyết các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về an toàn hồ chứa.