Cần có quy định vận hành xả lũ

ThienNhien.Net – Đây là kiến nghị được các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường đưa ra tại hội thảo “Biến đổi khí hậu khu vực miền Trung-Tây Nguyên thực trạng và giải pháp ứng phó” vừa mới diễn ra.

Nhiều ý kiến cho rằng, nên có những văn bản dưới Luật về qui định vận hành xả lũ ở các hồ thuỷ điện, sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 chính thức sửa đổi bổ sung. Một số đại biểu phân tích, hiện nay xả lũ đều đúng quy trình, nguyên tắc nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, sự chính xác của dự báo và sự linh hoạt của đơn vị quản lý trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc an toàn hồ đập. Ngoài ra cũng cần chú ý đến yếu tố xả lũ liên hồ đập để giảm thiểu thiệt hại về mọi mặt.