Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Yên Bái

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Yên Bái quyết định chuyển mục đích sử dụng 59,64 ha đất để thực hiện 12 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, riêng 2 dự án công trình thủy điện Khau Chu và Đồng Ngãi sẽ xem xét việc chuyển mục đích sử dụng đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định triển khai dự án theo quy định.

UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.