Quảng Nam: Chấn chỉnh tình trạng trồng cây cao su tác động đến rừng

ThienNhien.Net – Ngày 6/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, để quản lý tốt việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT cùng các địa phương kiểm tra tình hình thực tế và trình tự, thủ tục liên quan đến việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, chấn chỉnh ngay đối với các đơn vị không thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định trong quá trình thực hiện việc trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp và tác động đến rừng khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, cho phép thực hiện trồng cao su.

Sở TN-MT có trách nhiệm kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện công tác thu hồi đất, cho các chủ đầu tư thuê đất để thực hiện việc trồng cây cao su tại các địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, gửi Sở NN-PTNT trước ngày 25/11/2013 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Sở NN-PTNT trong quá trình kiểm tra.