Đắk Nông loại bỏ 8 dự án thuỷ điện nhỏ

ThienNhien.Net – Trước tình trạng nhiều nhà đầu tư đã được cấp phép nhưng không tiến hành triển khai dự án, mới đây UBND tỉnh Đắk Nông đã cho thu hồi và loại bỏ 8 dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn.

Đây là kết quả của chương trình kiểm tra, đánh giá hiện trạng các dự án thủy điện do Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông thực hiện trong thời gian vừa qua trên toàn địa bàn.

8 dự án thủy điện nhỏ bị loại bỏ ra khỏi quy hoạch phát triển thủy điện có tổng công suất thiết kế là 25,7MW bao gồm: Ðắk R’Sung 2, Ðắk Sin 3, Ðắk Búk So 1, Ðắk Mâm 3, Ðắk Pri, Ea Hir 1, Ea Hir 2 và Ðắk Muong.

Nguyên nhân do các dự án thủy điện này xây dựng sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái rừng đặc dụng cũng như cuộc sống của người dân, hoặc chủ đầu tư không triển khai xây dựng nhà máy và không tuân thủ các quy định chung trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dẫn đến mâu thuẫn với người dân trong vùng dự án.