Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Hà Nam

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Hà Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 90 ha đất trồng lúa để thực hiện 3 dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012.