Giải quyết 6 vấn đề cấp bách về môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 11/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Khai thác khoáng sản là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: phapluattp.vn)
Khai thác khoáng sản là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: phapluattp.vn)

Tại hội nghị, 6 vấn đề cấp bách về môi trường đã được các chuyên gia thảo luận và bàn giải pháp khắc phục: Sự phát triển các khu, cụm công nghiệp không đồng bộ với điều kiện hạ tầng kỹ thuật; khai thác khoáng sản thiếu sự quản lý chặt chẽ; chất thải rắn, chất thải y tế không được thu gom xử lý triệt để; chất thải từ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân không được xử lý đúng quy cách; công nghệ lạc hậu, chất thải dưới hình thức phế liệu diễn biến phức tạp; đa dạng sinh học suy thoái nghiêm trọng.

Các chuyên gia môi trường cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xử lý kịp thời các vấn đề môi trường cấp bách trong thời gian tới; tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nâng cao chất lượng thẩm định yêu cầu bảo vệ môi trường trong các chiến lược quy hoạch, dự án phát triển; tập trung khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, làng nghề, các thành phố lớn và lưu vực sông, quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, nhập khẩu phế liệu.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thời gian qua Đảng, Nhà nước đã coi trọng nhiệm vụ bảo vệ, cải thiện môi trường và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều hạn chế, mặc dù đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhưng môi trường ở một số nơi chưa được kiểm soát.

Trước đó, ngày 18/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị quyết đã xác định hướng giải quyết 6 vấn đề môi trường cấp bách, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đề xuất kêu gọi, hợp tác quốc tế để thực hiện nội dung Nghị quyết, đặc biệt là nội dung đầu tư xây dựng công trình hạ tầng bảo vệ môi trường, công trình xử lý nước thải tập trung tại các đô thị, lưu vực sông…