Đẩy nhanh tiến độ Đề án lập quy hoạch sử dụng biển Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 9/10, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có buổi làm việc với Cục Quản lý, khai thác biển về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, về việc tổ chức thực hiện Đề án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển của cả nước theo Quyết định 1319 ngày 18/9/2012 của Chính phủ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thành Minh cho rằng, việc sử dụng kết quả của các dự án, đề án đã thực hiện trước đây cho việc lập Đề án lớn là quy hoạch sử dụng biển của Chính phủ là cần thiết. Nhưng trước mắt cần có đề xuất mang tính pháp lý cho việc thiết lập Đề án quy hoạch; tích cực tham khảo tài liệu quy hoạch phát triển kinh tế biển của các Bộ, ngành địa phương, các chuyên gia nếu Chính phủ yêu cầu lập Quy hoạch chi tiết.

Một góc biển Thiên Cầm - Hà Tĩnn (Ảnh: ThienNhien.Net)
Một góc biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh (Ảnh: ThienNhien.Net)

Theo đó, Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo đã tập trung mọi nguồn lực và tiến hành nghiên cứu, triển khai việc thành lập tổ xây dựng Đề án, sưu tầm nghiên cứu một số quy hoạch của các ngành, lĩnh vực liên quan, tham khảo quy hoạch sử dụng biển của các nước phát triển về biển để xây dựng Đề cương đề án.

Ngoài ra, Cục cũng đã tham khảo ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, tiếp thu một số kinh nghiệm quy hoạch từ các ngành, lĩnh vực khác trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường như Đất đai, Hàng hải, Thủy sản…

Hiện Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo đã hoàn thiện Dự thảo báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cho phép Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục sử dụng kết quả của Dự án “Quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển hải đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” để triển khai Đề án, trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung một số hàng mục, chuyên đề và đặc biệt có sự tham gia, chỉ đạo của các cơ quan liên quan của Đảng, Nhà nước trong quá trình triển khai lập quy hoạch sử dụng biển.