Tập huấn khắc phục sự cố tràn dầu trên biển

ThienNhien.Net – Sáng 7-10, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức lớp tập huấn khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển cho gần 40 cán bộ, công chức các bộ, ban, ngành Trung ương, các lực lượng chức năng, tình nguyện viên các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa.

Trong 3 ngày (từ 7 đến 9-10), các học viên được cung cấp kiến thức chung về sự cố tràn dầu và ảnh hưởng của nó đến môi trường, kinh tế- xã hội; quy định pháp lý của quốc tế và Việt Nam trong khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu; các kiến thức tổng hợp về chiến lược, kế hoạch, hoạt động, phương pháp, kỹ thuật khắc phục sự cố tràn dầu, đánh giá thiệt hại và đòi bồi hoàn thiệt hại do ô nhiễm dầu. Lớp tập huấn sẽ có đợt khảo sát thực tế để học viên củng cố kiến thức và trao đổi về tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường biển trong các hoạt động khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu…