Bình Dương: Khánh thành Khu xử lý chất thải rắn

ThienNhien.Net – Ngày 20/9, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước-Môi trường Bình Dương (Biwase) chính thức khánh thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 74 ha, tại xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16 triệu EUR, trong đó, vốn trong nước chiếm 57,24%, vốn ODA của Chính phủ Phần Lan là 42,76%.

Dự án gồm 2 hạng mục chính: Khu xử lý rác sinh hoạt tái chế thành phân compost với nhà máy sản xuất phân compost có công suất 420 tấn/ngày và nhà máy xử lý nước rỉ rác với công suất 480 m3/giờ, yêu cầu xử lý nước rỉ rác đạt loại A. Hạng mục thứ 2 là Khu xử lý rác công nghiệp và công nghiệp nguy hại có công suất xử lý 500 tấn/ngày, gồm: Kho tiếp nhận, phân loại, hố chôn lấp an toàn, lò đốt rác công nghiệp, công nghiệp nguy hại, khu xử lý hóa lý, khu sản xuất bê tông tươi đóng rắn, khu sản xuất tái chế ra gạch tự chèn.

Tại Khu liên hợp, rác sinh hoạt được tái chế thành phân compost, phục vụ cây trồng tại địa phương và các tỉnh lân cận. Nước rỉ rác được xử lý triệt để, chất lượng đạt tiêu chuẩn loại A.

Rác công nghiệp, công nghiệp nguy hại chủ yếu là phối trộn đốt, sau đó xỉ tro được phối trộn vào bê tông tươi, gạch tự chèn, gạch 4 lỗ, để trở thành những vật liệu xây dựng có ích.

Nhiệt thu được trong quá trình đốt được tận thu để phát điện, góp phần làm giảm chi phí mua điện lưới quốc gia.