Huy động trên 310 tỷ đồng bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Theo Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng đến năm 2020 vừa được tỉnh Bắc Giang phê duyệt, dự kiến sẽ huy động tổng nguồn vốn trên 310 tỷ đồng để bảo tồn và phát triển gần 13.400 ha rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

Quy hoạch ổn định hệ thống rừng đặc dụng của tỉnh Bắc Giang gồm 2 khu; trong đó, Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử với diện tích trên 12.170 ha thuộc địa phận các xã An Lạc, Thanh Luận, Tuấn Mậu, thị trấn Thanh Sơn (huyện Sơn Động) và xã Lục Sơn (huyện Lục Nam) sẽ tập trung bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng đặc trưng cho vùng Đông Bắc Việt Nam, bảo vệ đa dạng sinh học và các nguồn gen động thực vật rừng quý hiếm, bảo vệ cảnh quan các quần thể di tích, lịch sử, danh thắng Tây Yên Tử.

Khu rừng đặc dụng còn lại là khu di tích danh thắng và rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ với diện tích trên 1.200 ha thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam sẽ tập trung bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị lịch sử, văn hóa, đa dạng sinh học trong khu vực; phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường.

Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Bắc Giang (Ảnh: bacgiang.gov.vn)
Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Bắc Giang (Ảnh: bacgiang.gov.vn)

Thực hiện quy hoạch lâm sinh, bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học của các khu rừng đặc dụng, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung nâng cao chất lượng diện tích rừng trồng hơn 460 ha; làm giàu 300 ha rừng; trồng 12.500 cây xanh cảnh quan; khoanh nuôi phục hồi trên 280 ha rừng; bảo vệ trên 13.000 ha rừng đặc dụng; bảo tồn và phát triển các loài động thực vật rừng hiện có.

Tỉnh điều tra hiện trạng, phục hồi một số loài động thực vật rừng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng; nghiên cứu mô hình phát triển cây lâm sản ngoài gỗ; điều tra giám sát đa dạng loài động thực vật rừng; giám sát tác động của con người đến khu rừng đặc dụng; điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang cũng quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ du lịch tại các khu bảo tồn rừng đặc dụng…