Lâm Đồng: Không lập quy hoạch rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Bộ NN-PTNT đề nghị không lập quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh đối với địa phương.

Theo quy định của Bộ NN-PTNT tại Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 thì quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh chỉ thực hiện ở địa phương có từ 2 khu rừng đặc dụng trở lên và rừng đặc dụng đã có quy hoạch được duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Nếu không có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch, không phải lập quy hoạch mới đến hết thời hạn quy hoạch đã được duyệt.

Hiện trên địa bàn Lâm Đồng có 2 đơn vị quản lý rừng đặc dụng là VQG Bidoup Núi Bà thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý và VQG Cát Tiên do Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) quản lý.