Đà Nẵng quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Với mục tiêu phát triển đô thị bền vững, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã xác lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch trước sự tác động của biến đổi khí hậu.

Ban Quản lý dự án hoàn thành được 5 sản phẩm chính bao gồm: Bộ cơ sở dữ liệu thủy văn – thủy lực (DEM) cho thành phố Đà Nẵng; mô hình thủy văn – thủy lực; các kịch bản và đánh giá tác động của mực nước biển dâng đến thủy văn đô thị; sổ tay hướng dẫn mô hình; đề xuất các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố Đà Nẵng trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ với kết quả đạt chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của Nhà nước về quản lý đô thị, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể về quy hoạch, kỹ thuật công trình và chính sách để góp phần phát triển đô thị bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu tương lai.

Đà Nẵng đã lập cơ sở dữ liệu mô hình thủy văn thực hiện quy hoạch và thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu (Ảnh: Báo Đà Nẵng)
Đà Nẵng đã lập cơ sở dữ liệu mô hình thủy văn thực hiện quy hoạch và thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Mô hình thủy văn và mô hình mô phỏng sự phát triển đô thị Đà Nẵng là một cơ sở dữ liệu quan trọng đối với công tác quy hoạch xây dựng đô thị trước sự tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Trên cơ sở mô hình này, thiết lập các bản đồ ngập lụt đô thị ứng với các kịch bản khác nhau về phát triển đô thị, Biến đổi khí hậu và nước biển dâng, từ đó định hướng việc nghiên cứu, đề ra các quy định, hướng dẫn cụ thể liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, nhằm bảo đảm phát triển đô thị bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong tương lai. Mô hình này còn giúp xác định được một số khu vực tại Đà Nẵng và phụ cận không chịu ảnh hưởng lũ lụt và những khu vực có nguy cơ ngập lụt cao không chỉ hiện nay mà cả trong tương lai.

Mô hình thủy văn và mô phỏng sự phát triển đô thị tại Đà Nẵng là dự án đầu tiên được triển khai ở Việt Nam, với sự tài trợ của Quỹ Rockefeller trong khuôn khổ chương trình Mạng lưới các thành phố châu Á chống chịu với biến đổi khí hậu, được thực hiện tại 10 thành phố trong 4 nước châu Á. Dự án đã kiến nghị nhiều nội dung cần quan tâm trong việc quy hoạch và phát triển đô thị Đà Nẵng thời gian tới. Chính thức khởi động từ tháng 3/2011, với tổng vốn đầu tư 223.281 USD, đến nay dự án đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng.