Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường

ThienNhien.Net – Đây là nội dung trọng yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, được công bố tại cuộc Họp báo thường kỳ quý II ngày 18/7.

Trước hết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6; dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) để Quốc hội cho ý kiến cũng tại kỳ họp này. Đồng thời trình Chính phủ ban hành các dự thảo Nghị định như xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ; quy định việc giao dịch các khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Hiện Bộ đang khẩn trương triển khai các chương trình mục tiêu về ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường; các chiến lược phát triển thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ. Trong đó chỉ đạo hoàn thiện, trình Chính phủ 22 đề án trong năm nay; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thông tư, thông tư liên tịch thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng.

Ảnh minh họa: vccinews.vn

Về tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản, Bộ Biến đổi khí hậu và Hiệu quả năng lượng Australia, tổ chức Hội thảo về biến đổi khí hậu khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 22. Chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học lần thứ 12; Hội nghị lần thứ 19 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Cuộc họp lần thứ 6 các bên tham gia Nghị định thư Kyoto…

Bộ cũng sẽ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và hiệu quả của 7 Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ; đẩy nhanh việc rà soát, thống kê, đề xuất sửa đổi, xây dựng mới hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật; tổ chức các Hội đồng tuyển chọn các đề tài mở mới năm 2014, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia về biến đổi khí hậu, chương trình về chất da cam/dioxin.

Tại cuộc Họp báo, trả lời về tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển cho biết: Đến thời điểm này, cả nước đã cấp được khoảng 82,2% diện tích đất cần cấp giấy, có 8 tỉnh cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các loại đất chính (đạt từ 85%-100% diện tích); 13 tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành cho các loại đất chính. Nhưng vẫn còn 19 địa phương có kết quả cấp Giấy chứng nhận ở nhiều loại đất chính chỉ đạt dưới 70% diện tích cần cấp.

Nguyên nhân chính yếu dẫn đến các địa phương trên có tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đạt thấp là do không có hồ sơ đất, nên muốn tiến hành đo đạc phải có kinh phí thực hiện. Để tiến hành công tác này, các địa phương phải trích 10% trong tổng số nguồn thu từ cấp đất, cho thuê đất nhưng hiện thị trường nhà đất đang “đóng băng”. Mặt khác, ở một số đô thị lớn đều vướng trong việc cấp Giấy chứng nhận cho nhà chung cư, các dự án khu đô thị do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, hoặc xây dựng sai thiết kế…

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp làm việc với các địa phương có tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp, nhằm thống nhất giải pháp tháo gỡ. Bộ cũng đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết tồn đọng tại 16 tỉnh để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo quy định; đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung kinh phí cho công tác này, nhằm cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên toàn quốc vào cuối năm nay.