Các thể chế tài chính đa phương ủng hộ tầm nhìn phát triển bền vững của UN

ThienNhien.Net – Lãnh đạo 7 thể chế tài chính đa phương vừa ra tuyên bố chung kêu gọi sự ủng hộ toàn cầu đối với mục tiêu giảm nghèo và đẩy mạnh phát triển bền vững được nêu trong báo cáo mới của Ủy ban cấp cao Liên Hợp quốc (UN).

Bảy thể chế này bao gồm Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD), Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB), Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG).

Trong một bức thư chung đề ngày 09/7 gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon, lãnh đạo 7 thể chế nêu trên bày tỏ sự ủng hộ kết quả báo cáo của Ủy ban cấp cao Liên Hợp quốc và thiện chí sẵn sàng hỗ trợ Liên Hợp quốc trong việc thúc đẩy thực thi ở cấp độ quốc gia thông qua kinh nghiệm về phát triển, nền tảng tài chính vững chắc và một “cuộc cách mạng dữ liệu” tạo điều kiện mở rộng những cuộc tranh luận công khai, thúc đẩy chính sách dựa trên thực tiễn và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu của mọi thời đại và là nhu cầu cấp bách của mọi quốc gia (Ảnh minh họa: Cspe.tv)
Phát triển bền vững là xu thế tất yếu của mọi thời đại và là nhu cầu cấp bách của mọi quốc gia (Ảnh minh họa: Cspe.tv)

Báo cáo của Ủy ban cấp cao Liên Hợp quốc đề xuất 5 bước chuyển đổi về cách tiếp cận mô hình phát triển, bao gồm: không để ai tụt lại đằng sau; đặt phát triển bền vững làm nòng cốt; chuyển dịch nền kinh tế để tạo thêm việc làm và tăng trưởng toàn diện; thiết lập các thể chế cởi mở, hài hòa, hiệu quả và có trách nhiệm; và đẩy mạnh hợp tác toàn cầu.

Lãnh đạo các thể chế đa phương cho biết họ tin rằng những biến chuyển mới sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo trong bối cảnh phát triển bền vững và đem lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người. Ngoài ra, họ cũng kỳ vọng các nước sẽ mau chóng đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và tiếp tục thiết lập các mục tiêu mới sau năm 2015.