Kết luận về vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2

ThienNhien.Net – Ngày 17/7, UBND tỉnh Gia Lai đã ký kết luận về sự cố vỡ đập công trình thủy điện Ia Krêl 2 ở Đức Cơ.

Nguyên nhân sự cố là do công trình đang thi công dở dang, đập chưa thi công hoàn chỉnh. Cụ thể, chủ đầu tư nút cống, chặn dòng để thi công hoàn thiện hai tường cánh hạ lưu đã không lường hết diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn…

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long Gia Lai thi công khắc phục, theo pháp luật hiện hành, có biện pháp đền bù thỏa đáng và bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân.