Hơn 31 tỷ đồng bảo tồn Vườn Quốc gia Tràm Chim

ThienNhien.Net – Tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt quy hoạch và đầu tư hơn 31 tỷ đồng cho công tác giám sát chế độ ngập nước và phòng cháy rừng ở Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim. Việc quy hoạch và đầu tư này nhằm bảo tồn và phát triển bền vững VQG Tràm Chim giai đoạn 2013 – 2020.

Sếu đầu đỏ ở VQG Tràm Chim (Ảnh: VQG Tràm Chim)
Sếu đầu đỏ ở VQG Tràm Chim (Ảnh: VQG Tràm Chim)

Theo đó, VQG Tràm Chim thiết lập một cơ chế kỹ thuật về quản lý chế độ ngập nước ở các phân khu chức năng để đáp ứng các mục tiêu bảo tồn các sinh cảnh đất ngập nước và các loài động, thực vật quý hiếm; đồng thời góp phần giảm thiểu điều kiện gây cháy rừng và đồng cỏ trong mùa khô. Quy hoạch hệ thống vận hành và cơ chế quản lý chế độ ngập nước trong mùa khô để làm cơ sở cho việc quản lý rừng tràm, đồng cỏ và đa dạng sinh học.

Vườn cũng hoàn thiện Quy chế quản lý chế độ thủy văn vừa đáp ứng đặc điểm ngập nước của từng loại sinh cảnh, vừa phòng cháy rừng tràm và đồng cỏ; quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các sinh cảnh rừng tràm, đồng cỏ ngập nước theo mùa và các sinh cảnh đất ngập nước khác; bảo tồn các loài chim nước quý hiếm, đặc biệt là loài sếu đầu đỏ…

Quy hoạch các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và đồng cỏ trong mùa khô có sự tham gia của cộng đồng vùng đệm và các lực lượng tại chỗ; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang, thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Mùa khô năm 2013, VQG Tràm Chim đã được UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất đề xuất bơm nước khu A2 (diện tích rừng trên 700 ha) để giữ độ ẩm cho rừng và đốt cỏ chủ động phòng, chống cháy rừng và đốt cỏ phục hồi bãi năng với tổng diện tích là 640 ha. Mục tiêu của phương án này là làm giảm khối lượng vật liệu cháy trong rừng; tạo đường băng trắng phòng cháy lan từ khu vực đồng cỏ vào khu vực rừng tràm.

Trên cơ sở hiện trạng rừng và đồng cỏ, Vườn xác định vị trí cắt băng trắng và đốt cỏ ở các phân khu. Vườn cũng đã thực hiện việc đốt cỏ để phục hồi bãi năng tại khu A1, A3, A4, A5 với tổng diện tích là 370 ha nhằm làm giảm lớp thực bì tạo điều kiện cho cây năng phát triển và tạo củ. Vì vậy, mùa khô năm nay Vườn Tràm Chim đã hạn chế được các vụ cháy rừng xảy ra.

Mục tiêu lâu dài của Vườn là bảo vệ và bảo tồn một khu rừng đặc dụng với các cảnh quan tiêu biểu, các hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù, các loài động, thực vật quý hiếm của vùng Đồng Tháp Mười.