Kiểm tra an toàn các hồ chứa

ThienNhien.Net – Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục công tác kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ chứa thủy điện thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị kiểm tra an toàn đập các hồ chứa thủy lợi.

Theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh giao các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế hoạch và thực hiện công tác kiểm định an toàn đập, rà soát lại việc thực hiện quản lý vận hành của các hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình, đặc biệt là khi có mưa lũ.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng xây dựng các công trình do địa phương thực hiện đầu tư, bao gồm cả năng lực của các nhà thầu tham gia thiết kế, thi công, công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình.

Đặc biệt, Bộ đề nghị tăng cường công tác kiểm tra về an toàn đập của các công trình hồ chứa do địa phương quản lý, các công trình không đảm bảo an toàn phải ngừng tích nước nhằm bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du.

Các kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn các hồ chứa cần gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25/7/2013.