Hành trình đưa uranium độ giàu cao ra khỏi Việt Nam

ThienNhien.Net – Như tin đã đưa, ngày 03/7, Việt Nam hoàn tất việc đưa 106 bó nhiên liệu uranium độ giàu cao (HEU) đã qua sử dụng (chứa khoảng 11kg HEU) tại Lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt về Nga, hoàn thành chương trình về an ninh hạt nhân đã ký kết với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Nga và Mỹ vào năm 2007.

Dưới đây là những bức ảnh ghi lại hành trình vận chuyển số nhiên liệu HEU cuối cùng đánh dấu Việt Nam là quốc gia thứ 11 trên thế giới đã chuyển giao uranium làm giàu cấp độ cao trong vòng 4 năm qua:

Idaho National Lab employee Igor Bolshinsky measures radioactivity on an ISO container containing highly enriched uranium in Dalat, Vietnam. (Ảnh: NNSANews)
Igor Bolshinsky, nhân viên Phòng thí nghiệm Quốc gia Idaho, đo độ phóng xạ trên một container ISO chứa uranium độ giàu cao tại Đà Lạt (Ảnh: NNSANews) 
Vietnamese soldiers receive instructions prior to departing in a convoy carrying highly enriched uranium.
Quân nhân Việt Nam nhận chỉ thị trước khi hộ tống đoàn vận chuyển uranium ra khỏi Việt Nam (Ảnh: NNSANews)
A truck carrying the last highly enriched uranium in Vietnam winds through the Vietnamese countryside.
Trên đường vận chuyển (Ảnh: NNSANews)
A Russian cargo plane waits at Bien Hoa Air Force Base before being loaded with highly enriched uranium and departing for Russia.
Một máy bay của Nga chờ đoàn vận chuyển uranium từ Đà Lạt tại sân bay Biên Hòa (Ảnh: NNSANews)
A Czech worker preparing a special container carrying highly enriched uranium before loading onto a cargo plane for repatriation to Russia.
Uranium đã được tập kết tại sân bay (Ảnh: NNSANews)
Một nhân viên chuẩn bị container đặc biệt trước khi đưa uranium lên máy bay (Ảnh: NNSANews)
Một nhân viên chuẩn bị container đặc biệt chứa uranium trước khi đưa lên máy bay (Ảnh: NNSANews)
9
Các nhân viên Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Hoa Kỳ (NNSA) đứng quan sát việc vận chuyển uranium lên máy bay (Ảnh: NNSANews)
A special container carrying highly enriched uranium is loaded onto a cargo plane for repatriation to Russia.
Container đặc biệt chứa uranium đã được đưa lên máy bay để vận chuyển sang Nga (Ảnh: NNSANews)