Hỗ trợ 6.000 xã dễ bị tổn thương do thiên tai

ThienNhien.Net – 6.000 xã dễ bị tổn thương do thiên tai, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam sẽ được hỗ trợ 5 triệu USD nhằm quản lý rủi ro thảm họa.

Đây là nội dung nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu” với mục tiêu tăng cường năng lực thể chế trong công tác quản lý rủi ro thảm họa ở Việt Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tổ chức Oxfam Việt Nam triển khai thực hiện dự án.

Thông qua dự án này sẽ giúp tăng cường năng lực thể chế ở Trung ương và địa phương liên quan đến chính sách pháp luật trong khuôn khổ chiến lược giảm nhẹ rủi ro thảm họa. Thông qua dự án, 20 tỉnh thuộc khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với thiên tai cho các cộng đồng.

Mặt khác dự án sẽ giúp Trung tâm Quản lý Thiên tai và Ủy ban Phòng chống lụt bão các tỉnh lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi giám sát hiệu quả chương trình quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng. Cùng với đó, dự án sẽ đặt ra các kế hoạch có tính đến những yếu tố về giới và có sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm người nhập cư và đồng bào dân tộc thiểu số ở các khu vực nông thôn, thành thị.

Việt Nam có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất lớn. Tính trung bình trong 20 năm qua, Việt Nam mất từ 1-1,5% tổng giá trị sản phẩm quốc nội (dựa vào sức mua tương đương).

Theo thống kê trong giai đoạn 1990-2009, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới tính theo tổn thất về người và của do thiên tai gây ra.