Giải quyết an ninh thực phẩm với vai trò đại dương

ThienNhien.Net – Giải quyết vấn đề anh ninh thực phẩm thông qua vai trò của đại dương là một trong những nội dung chính của Hội nghị châu Á về Đại dương, An ninh thực phẩm và Tăng trưởng xanh (ACOFB 2013) đang diễn ra tại Bali, Indonesia.

Phó giáo sư Nguyễn Chu Hồi chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam tại ACOFB 2013
Phó giáo sư Nguyễn Chu Hồi chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam tại ACOFB 2013

Trên cơ sở đó, các tham luận tại hội nghị nhằm giải quyết các thách thức chủ yếu như khai thác quá mức nguồn lợi biển và đại dương, vượt quá cường lực đánh bắt; làm thay đổi và mất các nơi cư trú tự nhiên của các loài; làm suy giảm đa dạng sinh học biển và đại dương; gây ô nhiễm môi trường biển và đại dương; quản lý tập trung quan liêu.

Hội nghị đã xác định các hành động ưu tiên ở cấp khu vực và quốc gia, chủ yếu là áp dụng cách tiếp cận tổng hợp, liên ngành trong quản lý biển và đại dương cũng như vùng bờ biển; quản trị biển và đại dương hiệu quả; chú trọng các sáng kiến nghề cá nhỏ và ở cấp cộng đồng địa phương; quản lý tốt hệ thống thông tin nghề cá…

Giải pháp chiến lược là thúc đẩy cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận khu vực về nghề cá trách nhiệm, về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường biển và đại dương khu vực châu Á, Kế hoạch hành động Bali của APEC…

Với thông điệp “Tăng trưởng xanh cho sự thịnh vượng,” Hội nghị ACOFB 2013 đã phác thảo tầm nhìn: “Sức khỏe của các đại dương thuộc khu vực châu Á để phát triển nghề cá và nuôi trồng thủy sản bền vững; xúc tiến an ninh dinh dưỡng và thực phẩm gắn với duy trì các dịch vụ của hệ sinh thái biển và đại dương – yếu tố nền tảng bảo đảm tăng trưởng xanh cho sự thịnh vượng kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân địa phương.”

Thông điệp và lộ trình bảo đảm an ninh thực phẩm dựa vào nguồn lực của đại dương và tăng trưởng xanh của ACOFB 2013 là bước chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh về Hành động Đại dương toàn cầu sẽ được tổ chức tại La Hay (Hà Lan) vào đầu tháng 10 tới.

Được tổ chức từ ngày 18-21/6, Hội nghị này thực chất là một diễn đàn hậu Rio+20 để các chuyên gia, nhà quản lý quốc gia và khu vực châu Á chia sẻ các kết quả giải quyết vấn đề an ninh thực phẩm thông qua vai trò của đại dương và tăng trưởng xanh bền vững được thực hiện ở các cấp độ khác nhau.

PGS Nguyễn Chu Hồi – ĐHQGHN