Vi phạm pháp luật về rừng giảm mạnh

ThienNhien.Net – Trong nửa đầu năm 2013, công tác bảo vệ rừng có nhiều tiến bộ, số vụ phá rừng, vi phạm mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật giảm mạnh về số vụ cũng như giá trị vi phạm.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 6, trên địa bàn cả nước đã phát hiện 903 vụ phá rừng trái pháp luật, giảm 983 vụ so với cùng kỳ và 887 vụ khai thác rừng trái pháp luật. Diện tích rừng bị phá trái pháp luật là hơn 397,25 ha, giảm hơn 192 ha so với cùng kỳ.

Các lực lượng chức năng cũng phát hiện, xử lý 5.821 vụ vi phạm về mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, giảm 130 vụ so với cùng kỳ và 450 vụ vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản, tịch thu trên 14.000 ,3 gỗ các loại.

Bên cạnh đó, phát hiện 155 vụ vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó gây cháy rừng 126 vụ, giảm 164 vụ so cùng kỳ. Diện tích rừng bị thiệt hại do cháy là 721,79 ha, giảm 51,44 ha so cùng kỳ năm 2012. Trong đó vụ cháy rừng lớn nhất tại khu rừng phòng hộ Bắc Biển hồ, tỉnh Gia Lai với diện tích thiệt hại 162 ha.

Năm 2013, để đạt hiệu quả cao trong công tác bảo vệ rừng, các tỉnh đã chủ động đẩy mạnh hợp đồng khoán bảo vệ rừng. Tại 45 địa phương diện tích khoán đạt trên 3,4 triệu ha, trong khi cùng thời gian này năm trước, mới có 29 địa phương triển khai hợp đồng khoán với diện tích 1,26 triệu ha.