Quốc hội thảo luận Luật Đất đai sửa đổi

ThienNhien.Net – Ngày 17/6, Quốc hội dành trọn một ngày thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là một trong những dự án Luật rất quan trọng được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm.

Trong phiên họp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định rõ hơn và cụ thể hơn về quyền của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai và trách nhiệm thống nhất quản lý Nhà nước đối với đất đai, bổ sung một số quy định mới theo từng nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Những nội dung sửa đổi của dự thảo Luật lần này bao gồm các vấn đề: Về trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực đất đai; về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường; Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Trước đó, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân.

Nội dung được góp ý nhiều là về giá đất. Theo đó nhiều ý kiến đồng ý với quy định của dự thảo Luật về Nhà nước định giá đất cho từng loại đất phù hợp với từng vùng. Trên cơ sở khung giá của Chính phủ, UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá của địa phương. Khung giá đất, bảng giá đất chỉ điều chỉnh khi giá đất trên thị trường có thay đổi lớn.

Dự kiến, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp này.