Việt Nam-Canada hợp tác tốt về quản lý môi trường cấp tỉnh

ThienNhien.Net – Tám tỉnh, thành phố tham gia dự án “Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam” đã thực hiện những chương trình quản lý hiệu quả, giải quyết những vấn đề ô nhiễm phức tạp, ưu tiên như: khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, ô nhiễm liên vùng.

Đây là thông tin từ Hội nghị tổng kết dự án “Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam” (VPEG) diễn ra chiều ngày 13/6 tại Hà Nội.

VPEG là dự án hỗ trợ kỹ thuật về quản lý môi trường cấp tỉnh ở Việt Nam, với khoản tài trợ 15 triệu đô la Canada (CAD) từ CIDA. Theo những cam kết giữa hai Chính phủ năm 2008, Tổng cục Môi trường Việt Nam sẽ đóng vai trò cơ quan thực hiện, dưới sự chỉ đạo của chủ dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đi vào hoạt động từ năm 2010, dự án được coi như “nhịp cầu” tiếp nối những thành công từ các dự án môi trường Việt Nam – Canada (VCEP) giai đoạn 1 và 2.

Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội (Ảnh: Hà nội mới)

Các tỉnh và thành phố thực hiện dự án gồm có: Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Dương, Bình Dương, Long An, Quảng Ngãi và Sóc Trăng.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Deborah Chatsis, cho biết, VPEG đã đánh dấu 40 năm quan hệ giữa hai nước “một cách đặc biệt”, đồng thời hoàn thiện “nỗ lực trong 18 năm của Việt Nam – Canada về quản lý ô nhiễm công nghiệp”.

Trong 4 năm, dự án đã thực hiện nhiều hoạt động như: tiến hành những cuộc điều tra, nghiên cứu và khảo sát các vấn đề liên quan tới quản lý môi trường cấp độ Nhà nước; xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách, kế hoạch, quy chế phối hợp về quản lý ô nhiễm, nâng cao năng lực quan trắc môi trường; tổ chức tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường…

Tại Hội nghị, các tỉnh, thành phố trực tiếp thực hiện dự án đã báo cáo những kết quả cụ thể như: Hà Nội, Bắc Ninh với chương trình phổ biến mô hình quản lý môi trường làng nghề; sáng kiến phát triển các khu công nghiệp thân thiện với môi trường và khu công nghiệp sinh thái ở Đà Nẵng; Long An với chương trình thí điểm hệ thống quan trắc nước thải tự động trong các khu công nghiệp; Bình Dương với chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp; chương trình phổ biến sản xuất sạch hơn ở Sóc Trăng và Hải Dương…